Main AWA Manifest, by Pasion Mura

 

AWA (Albanian Web Designer Award) is the first award dedicated to all Albanian Web Designers in Albania and all over the world. All you Albanian Web Designer, here, you can exprime yourself and leave your creativity to come out.

Welcome to the official website of AWA. In AWA you can give freedom to your immagination.

AWA ose KWS (Konkursi për Web Projektues Shqiptarë) është konkursi i parë i dedikuar të gjithve Web Designers/Web Projektuesve në Shqipëri ose me nënshtetësi shqiptare. Të gjithë Web Projektuesit Shqiptarë, këtu, mund të shprehin veten dhe të lirojnë kreativitetin e tyre.

Mirë se erdhë në vë e rrjetë zyrtarë të AWA-s. Me AWA, ti mund ti japë liri imagjinatës tënde.

Remember: AWA in Vlorë, Summer 2008.